ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | DATENSCHUTZ | REFERANSLAR | AGB | KÜNYE | ILETISIM

  HAKKIMIZDA

Integral Promotion, Dipl. Betriebswirt (Isletme) & Grafikdesigner, Gazeteci-Sair Sad?k Demirtas taraf?ndan 01.02.2002 tarihinde Almanya’da kurulmustur..
4. y?l?nda Yeni ve Modern binas?na tas?narak  Tasar?m, Textilbask?, Digitalbask?, Tamponbask?, Tabela v.b. birimler için bag?ms?z bölümler olusturan Integral Promosyon,
Profosyonel bilgi ve becerilerini yeni elemanlarla ve gelismis makinelerle güçlendirerek, Y?l?n  tüm dönemlerinde Isyeri Sahiplerinin A’dan Z’ye tüm Reklam ve Tan?t?m Ihtiyaçlar?n? kars?lamaktad?r.

Ürünlerimiz

Is?kl? Tabeladan Normal Tabelalara, Kartvizitten, El Ilan?na, Brosürden, Kataloga, Afisten Menü Kart?na, Kalemden Çakmaga, Anahtarl?ktan Takvime, Duvar Saatinden Hesap Makinesine, Digital Ürünlerden Bez-Karton- Naylon Posetlere (Çanta), Masaüstü Gereçlerinden Dügün-Sünnet- Nisan Davetiyelerine, Plaket ve Siltlerden Seramik Ürünlere (Kupa,Tabak,Kültabag?), Maus Padlerden Sapka, T-shirt, Kaskol, Bere ve Sallara,  Bez-Kag?t Haritadan Kurum ve Ülke
 
Bayraklar?na, Döner Standlar?ndan Döner Bayraklar?na, Klüp Forma ve Flamalar?ndan  Balonlara, Araba- Cam Yaz?lar?ndan Digital Reklam Panolar?na, Web Sayfas?  tasar?mlar?ndan Hosting Hizmetlerine, Tv Reklam Prodüksiyonlar?ndan Yay?nlar?na, Logo Tasar?mlar?ndan Reklam ve Tan?t?m Dan?smanl?g?na degin  Promosyon ve matbaa ürünlerinin genis  yelpazesinde hizmet veren Integral Promotion, 6000’i geçkin ürünle, Anadolu insan?n?n  özgücünü, emegini Almanya’n?n üretim kalitesiyle  birlestirerek sizlere hizmet vermeye devam etmektedir.

Yeni Ürünlerimiz

Chip’li anahtarl?klar?n üretiminden sonra yeni ürün olarak Döner Bayraklar?, Plastik Döner Standlar? (A Stand), Her türlü Ülke- Kurum ve Kurulus Bayraklar?, Textil Ürünleri, Plastik Fuar Tan?t?m Standlar? ve v.b. ürünlerin imalat?n?  s?f?rdan  kendi bünyemizde yap?yoruz.

Almanya’da Üretiyoruz

Hizmet kategorimiz içinde bulunan ürünlerin % 80’ini Almanya’ da kendi bünyesinde  üreten Integral Promotion  % 10’unu Çek Cumhuriyeti ve Polonya’da, %10’unu de Türkiye’de üretmektedir.

Görerek Al?yorsunuz!

Verdiginiz siparise göre yapt?g?m?z tasar?m?; E-Mail, Fax yada posta yoluyla size ulast?r?p tasar?m okeyiniz al?nd?ktan sonra bask? asamas?na geçiyoruz.Dolay?s?yla; ürünleri, bask?dan önce gözlerinizle görmüs oluyorsunuz...

H?zl? Teslimat

Basta Davetiye, kartvizit ve diger matbaa ürünleri olmak üzere siparislerinizi; 3-5 gün içinde   adresinize ulast?rman?n mutlulugunu yas?yoruz.

Acil Durumlarda

Expres Fiyat fark? ödendigi taktirde; Tüm Kategorideki Ürünlerimizi ayn? gün dahi Büromuzdan alabileceginiz gibi adreslerinize de postalayabilme imkan?na sahibiz.

Tüm Avrupa’ya Servis

Ürünlerimizin tamam?n? Isyeri sahiplerinin istegi dogrultusunda üretip en ekonomik  sekilde  Tüm Avrupa’daki müsterilerimizin adreslerine ulast?r?yoruz.

Kargo (Tas?ma) Ücretleri Çok Ucuz

Basta Avrupa Birligi (EU) ülkeleri olmak üzere Tüm Avrupa Ülkelerine ürünlerimizi çok ucuz sekilde Garantili olarak Alman Firmalar?na tas?t?yoruz.

Avrupa Birligi Ülkeleri Çok Sansl?

Avrupa Birligi Ülkeleri  aras?nda yap?lan al?s-verislerde; Isyeri Sahipleri ald?klar?n ürünler için  K.D.V ve gümrük ödemediklerinden dolay? ürünleri, minimum  % 20-30 aras?nda  daha ucuz almaktad?rlar.

Bir Telefonunuz Yeterli

Ispanya’dan Norveç’e, Ingiltere’den  Bulgaristan’a kadar Tüm Avrupa Ülkelerindeki müsterilerimize bir telefon uzakl?g?nda oldugumuzu özellikle belirtmek isteriz.

Degisik Ülke ve Sehirlerde bulunan Temsilcilerimizden  ürün bilgileri alabileceginiz gibi Web sayfam?zdan da ürün ve fiyat bilgileri edinebilirsiniz.

Basar?, sagl?k ve mutluluk dileklerimle...

Sad?k Demirtas
Geschäftsführer
Dipl. Betriebswirt & Grafikdesigner
Copyright © 2008 Integral Promotion

www.avrupareklam.com
info@intpro.eu